O firme

Činnosti VVS SK, s. r. o. 

 • predaj krmív a kŕmnych doplnkov
 • poradenstvo v chove zvierat (antimastitídne programy, tvorba kŕmnych dávok, riadenie reprodukcie…)
 • úprava paznechtov hovädzieho dobytka
 • dezinfekcie na prostredie, dojenie, paznechty
 •  kynológia
 • produkty pre prídomový chov zvierat 
 • e – shop www.alkapa.sk

Poslanie:

 • prinášať efektívne riešenia a produkty pre chovateľov zvierat

Vízia: 

 • chceme byť modernou spoločnosťou, ktorá rešpektuje najnovšie trendy v oblasti svojho pôsobenia

Hodnoty: 

 • férovosť voči zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom a konkurencii
 • neustále vzdelávanie
 • zameranie na potreby zákazníka
Nákupný košík